Levering vanuit WKO

WKO AHIJ 3.1 B.V.

08-05-2024 Geachte lezer,

Wegens het actuele weer zal de WKO dit weekend overgaan naar alleen warmte levering.

Team Warm aan het IJ

 

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Levering koeling

Levering koeling

30 April 2024

In verband met de hoge weersverwachting voor de komende dagen, is het systeem overgeschakeld naar de levering van koeling.
Warmteafname kan het hele jaar. De afname van koeling enkel  in de voorjaars- en zomermaanden zodra het systeem hierop is overgeschakeld, zie hiervoor onze leveringsvoorwaarden.

Door de gewenste temperatuur lager in te stellen dan de huidige ruimtetemperatuur, zal er koeling worden geleverd in het desbetreffende vertrek.
Let op: Koeling is enkel mogelijk vanaf een ruimtetemperatuur van >21 graden.

Ter beveiliging van de vloer en ter voorkoming van energievernietiging is er een tijdsbegrenzing in de overschakeling van warmte naar koeling en andersom:
Overschakelen van verwarmen naar koelen duurt 4 uur
Overschakelen van koelen naar verwarmen duurt 2 uur

Meer info en tips over het systeem lees je in de rubriek "Goed om te weten".

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Algemeen

WKO AHIJ 3.1 B.V.

In het project WKO AHIJ 3.1 B.V. wordt warmte- koude en warmtapwater geleverd aan in totaal 424 aansluitingen, middels het duurzame Warmte-Koude-Opslag-systeem (WKO).
De WKO installatie bedient de gebouwen De Berend, The Grid, The Row, The Line en The Wave.

De gewenste temperatuur is per vertrek in te stellen met de thermostaat in de woonkamer.
Sensoren in de afzonderlijke ruimtes communiceren met de thermostaat. De symbolen en de achtergrond van de thermostaat zijn naar eigen keuze aan te passen.
Zo maak je eenvoudig je persoonlijke keuzes in wooncomfort.

 

 

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Werkzaamheden in centrale

Werkzaamheden in de centrale

19-04-2024

Wegens werkzaamheden in de centrale bestaat de mogelijkheid dat er schommelingen in de temperaturen van het warme tapwater en warmte aanwezig kunnen zijn.

Groeten,

Warm Cruquius.

 

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Gepland onderhoud WKO

WKO AHIJ 3.1 B.V.

05-02-2023

Geachte lezer,

Op 12-02-2024 tussen 08:00 en 17:00 uur zullen er werkzaamheden in de WKO plaatsvinden die mogelijk gevolgen hebben voor de levering van warm tap- en cv-water.

Wij zullen er alles aan doen om de overlast te beperken.

 

 

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Tarieven 2024

Tarieven 2024

1-1-2024
De tarieven 2024 vind je onder "Tarieven en Voorwaarden" op deze website.

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Facturatie binnen installatie

Facturatie binnen installatie

07-07-2023

Beste bewoner,  

Voor de levering van warmte-koude en de bereiding van het warme tapwater beschikt uw woning over een DRIES-box die zich bevindt in één van de bergruimtes.

Wij willen bij u in herinnering brengen dat deze DRIES-box uit twee delen bestaat.
Het bovenste deel van de DRIES-box behoort tot de collectieve installatie. Tot dit deel is enkel toegang toegestaan voor een monteur namens WarmAanHetIJ / WarmCruquius.
 

Het onderste deel van de DRIES-box behoort tot de woning.
Het eigendom van en de verantwoordelijkheid voor dit deel ligt bij de woningeigenaar. Dit deel noemen we de binnen installatie. Onder de binnen installatie valt verder de thermostaat in de woonkamer en de sensoren in de afzonderlijke ruimtes.  

De kosten van een servicebezoek naar aanleiding van een melding van een mankement aan de binnen installatie, komen ten laste van de woningeigenaar.  

Wanneer het huur betreft zullen servicebezoeken uit opdracht van de verhuurder worden gedaan. Bij koop is dit de woningeigenaar.   

Wij zijn tot op heden zeer coulant geweest in het oppakken van mankementen aan de binnen installatie maar wij zijn genoodzaakt om ons proces aan te scherpen en wij zullen vanaf heden de kosten voor service aan de binnen installatie in rekening gaan brengen.
 

Onze servicetarieven vindt u terug op het tarievenblad behorende bij het project waartoe uw woning behoort.    

Namens Serviceteam  WarmGedeeld 

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Dip in aanvoertemperatuur ten behoeve van warmtelevering vloerverwarming

Dip in aanvoertemperatuur

7-12-2023
In uw project ervaren wij momenteel een dip in de aanvoertemperatuur van de warmtelevering, benodigd voor de vloerverwarming.
U kunt hier last van krijgen doordat de ingestelde en gewenste temperatuur niet wordt bereikt, of doordat het wat langer duurt voordat de gewenste temperatuur wordt behaald.
Ons serviceteam is bezig dit probleem te verhelpen.
Wat u zelf kunt doen:
Houdt de ingestelde temperatuur zo constant mogelijk. Dit kan door géén gebruik te maken van de nachtinstelling.
Een constante temperatuur voorkomt het afkoelen van de vloer gedurende de nacht en daarmee een piek in de ochtend. Tot het moment dat het serviceteam het probleem heeft verholpen, vergt een dergelijke piek even wat teveel van de installatie. Een constante temperatuur is ook beter voor uw eigen portemonnee.
Voor nu vragen wij u om géén nachtverlaging toe te passen en als de problemen weer verholpen zijn om ook géén of maximaal 1 – 1,5 graden nachtverlaging per ruimte in te stellen.
Ook een verschil van meer dan 2-3 graden tussen de aanwezige ruimten zal resulteren in een oncomfortabele situatie, waarbij gewenste temperaturen mogelijk niet behaald kunnen worden.
Het afkoelen en opwarmen van de vloer leidt tot een verhoogd benodigd piekvermogen, oncomfortabele situatie en een verhoogd energieverbruik en daarmee tot toenemende verbruikskosten.
Wij doen ons uiterste best om het ongemak voor u zoveel als mogelijk te beperken en wij houden u op de hoogte van het verloop van de herstelwerkzaamheden.

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Koudelevering gestopt

Koudelevering gestopt

03-10-2023
Overschakeling naar warme bron

Het koelseizoen is weer voorbij. Daarom is het systeem overgeschakeld naar levering vanuit de warme bron.
Dit betekent dat de mogelijkheid om te koelen vervalt.  

Let op!: Tussen het overschakelen van koelen naar verwarmen van een ruimte zit een wachttijd van twee uur, voordat er daadwerkelijk verwarmd gaat worden.
Verwarmen is het gehele jaar mogelijk, koelen alleen in de warmte maanden wanneer het systeem is overgeschakeld naar levering vanuit de koude bron.

Meer informatie en een film over de werking van een WKO-systeem vind je op de "Goed om te weten" pagina van deze site.

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten

Levering koeling

Levering koeling

Levering koeling

Voor de beschikbaarheid van koeling betaal je maandelijks een vast bedrag.
Er zijn geen verbruikskosten voor koeling.

De afname van warmte is het gehele jaar door mogelijk.

De levering van koeling is mogelijk, zodra de WKO-installatie hierop is overgeschakeld.
Dit overschakelen gebeurt zodra de buitentemperatuur op locatie gedurende 24 uur boven een gemiddelde temperatuur van 15°C uitkomt.

Wanneer de levering van koeling is vrijgegeven, kunnen vertrekken met een temperatuur vanaf 21°C of hoger, worden gekoeld.
De aanvoertemperatuur van de geleverde koeling bedraagt ca. 15°C tot 19°C, waarbij een dauwpuntregeling de geleverde temperatuur bepaald om condensvorming op de vloer te voorkomen.
Koeling van de badkamer is niet mogelijk vanuit veiligheidsoverweging.

Ter voorkoming van energievernietiging is er een tijdsbegrenzing in de overschakeling tussen verwarmen of verkoelen in alle vertrekken.
Overschakelen van een verwarmd vertrek naar koelen gaat in werking met een vertraging van 4 uur.
Overschakelen van een gekoeld vertrek naar verwarmen gaat in werking met een vertraging van 2 uur.

Het is niet mogelijk om een woning tegelijkertijd te verwarmen en te koelen.
- Er vindt warmtelevering plaats in het gehele appartement, indien het aantal warmte vragende vertrekken groter of gelijk is aan het aantal koude vragende vertrekken. De vraag vanuit de woonkamer telt hierbij dubbel.
- Er vindt koude levering plaats in het gehele appartement, indien het aantal koude vragende vertrekken groter is aan het aantal warmte vragende vertrekken. De vraag vanuit de woonkamer telt hierbij dubbel.

Wanneer je niet wil dat je woning tijdens de periode van koude-levering gaat verwarmen, bijvoorbeeld tijdens een frisse zomeravond, stel dan de gewenste temperatuur op je thermostaat in op een temperatuur onder de 21 graden.

De afwezigheidsfunctie zet uw woning in de ingestelde afwezigheidstemperatuur maar schakelt de levering van koude of warmte niet uit.
Let op! De afwezigheidsfunctie schakelt wel de levering van warm tapwater uit.

 

Het uitschakelen van de koeling in een woning is mogelijk maar niet aan te raden, daar dit het energetisch rendement en daarmee de duurzaamheid van het systeem negatief beïnvloedt.
Toch de koeling uitschakelen? Dit kan éénmalig gratis middels een mailverzoek met als onderwerp “Koeling uit + [straat-huisnummer]” aan 
Let op! De maandelijkse vaste kosten voor koeling blijf je betalen.
Wil je de koeling weer in- en/of uitschakelen? Dit kan middels een mailverzoek met als onderwerp “Koeling aan + [straat-huisnummer]” aan Let op! Hier worden aansluitkosten voor in rekening gebracht.

 

Over de werking van een WKO (Warmte-Koude-Opslag) installatie en het nut van afname van zowel warmte als koude voor dit systeem, lees je op onze website onder “Goed om te weten”- “DRIES duurzaam energiesysteem”.

 
Mis je informatie op de site, laat ons dat dan weten door een e-mail te sturen naar 

Vriendelijke groet,  

Team WarmaanhetIJ

Warm aan het IJ 3.1 - Archief

Serviceberichten

Technische berichten