Thermostaat bediening (met nieuwe foto’s)

Gebruiksgemak DRIES in je woning

Thermostaat bediening

Wij hebben gekozen voor DRIES, een duurzame totaaloplossing voor de levering van Warmte en Koude. DRIES zorgt voor de opwekking van de energie tot en met het regelen van het comfort in je woning - makkelijk in te stellen met de touchscreen bedieningsunit.

Door het ontbreken van CV-ketel of geiser verstook je geen gas, dus dat is een mooie besparing op de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Op deze manier lever je een bijdrage aan een beter leefklimaat voor huidige en toekomstige generaties. Uit oppervlakte- en bodemwater leveren wij zelf het verwarmingswater dat je nodig hebt voor o.a. het verwarmen van je woning.

Lees hier meer over de bedienunit DRIES, waarmee je per vertrek de gewenste temperatuur instelt.
Gewoon vanuit de woonkamer.

Instellingen

De DRIES-thermostaat vind je aan de wand in de woonkamer.
Standaard staat de DRIES in een sluimerstand. Het scherm wordt door aanraking geactiveerd.

De thermostaat bediening behoort tot de eigenaar van de woning . Dit gedeelte is een deel van de binnen installatie. Deze valt ook onder jouw verantwoording.

Gewenste situatie
Dag / nacht / afwezig

Ruimte (in dit voorbeeld woonkamer)
Woon- / bad- / slaapkamer

Ingestelde temperatuur (in dit voorbeeld 19 graden)
19.0°C

Op de display zijn de volgende gegevens zichtbaar:
- Datum en tijd, huidige temperatuur, ruimte waarvoor de temperatuur geldt
- Iconen: Dag Nacht Afwezig,  om de temperatuur in te stellen.
- Onderin de display zie je de beschikbare ruimtes.
De temperatuur is per ruimte in te stellen.

Dagstand
1 - Selecteer het 'overdag' icoon.
2 - Selecteer een ruimte, via het icoon onder in het scherm.
3 - Stel de gewenste temperatuur in met / .
4 - Herhaal deze stappen voor alle ruimtes.
Belangrijk: Houd max. 3 graden temperatuurverschil tussen de verschillende ruimtes.

Nachtstand
1 - Selecteer het 'nacht' icoon.
2 - Selecteer een ruimte, via het icoon onder in het scherm.
3 - Stel de gewenste temperatuur in met / .
4 - Via instellingen bepaal je hoeveel uur de nacht moet duren.
5 - Herhaal dit voor alle ruimtes waarvoor je deze stand wilt instellen.
Belangrijk: Houd max. 1.5 graden temperatuurverschil tussen de dag en de nachtstand.
Het activeren van de nachtstand doe je door het nachticoon in te drukken.
Na verloop van de ingestelde periode wordt automatisch de dagstand weer geactiveerd.

Langdurig afwezig
1 - Selecteer het vliegtuigicoon.
2 - Selecteer een ruimte, via het icoon onder in het scherm.
3 - Stel de gewenste temperatuur in met / .
4 - Via instellingen bepaal je hoeveel dagen de afwezigheid moet duren.
5 - Herhaal dit voor alle ruimtes waarvoor je deze stand wilt instellen.
De minimaal in te stellen temperatuur is 15°C.
Het activeren van de afwezigheidsstand doe je door het afwezigheidsicoon in te drukken.
Na verloop van de ingestelde periode wordt automatisch de dagstand weer geactiveerd.
LET OP: Met het inschakelen van de afwezigheidsstand wordt automatisch de levering van het warmte tapwater uitgeschakeld.

Design
De display is naar wens aan te passen. Via Instellingen kies je bijvoorbeeld een andere taal en achtergrond.
Kies voor elke ruimte het gewenste icoon en voeg optioneel een kamernaam toe.

Betekenis symbolen
  Instellingen

  Er wordt verwarmd

  Er wordt gekoeld


 

Taal

Na de aanraking van () op het openingsscherm verschijnt het scherm instellingen.
Standaard taal: Nederlands.

Taal instellingen, opties:
Nederlands, Engels en Duits.

Instellingen opslaan en afsluiten, je gaat een scherm terug.

Reset het systeem, terug naar openingsscherm in de standaardinstellingen. Ook je taalinstellingen zijn weer gereset naar Nederlands.


 

Design

Keuze uit 8 opties voor ontwerp, kleuren en helderheid van het openingsscherm.

Kies een persoonlijk design uit één van de 9 opties.


 

Kamernamen

Selecteer een ruimte met het icoon Kamernamen en stel het in naar jouw wens.

: Wijzig de naam van de kamer.

Kies zelf het icoon voor de geselecteerde kamer.

Tip: standaard wordt alles in hoofdletters ingevuld. Als je de CAPS toets indrukt wordt overgeschakeld naar kleine letters.


 

Setpoints

Via het scherm setpoints kan de gewenste waarde ingesteld worden. U programmeert hiermee het regelsysteem voor de tijd die komen gaat.

Bepaal onderaan zelf de lengte in uren voor de nacht, en in dagen voor afwezigheid.

Kies een kamer en programmeer per ruimte de temperatuur.

Pas de temperatuur aan voor de betreffende situatie: dag, nacht of afwezig.